Wat is een PTR record?

Een PTR record, ook wel pointer record genoemd word gebruikt om een reverse (omgekeerde) DNS in te stellen. Waar een A-record een hostname omzet naar een IP-adres, zet een PTR record een IP-adres om naar een hostname. Let op, het instellen van een PTR record kan alleen door de beheerder van het IP-adres gedaan worden. Voorbeeld PTR record 127.0.0.1.in-addr.arpa 600 PTR mail.servermeister.com  

Koppel je database aan je website

De meeste scripts moeten vier dingen weten over uw database: de database naam, database gebruikersnaam, wachtwoord en hostnaam. De database naam heeft altijd de volgende vorm: ControlPanelUsername_DatabaseName, waarbij ControlPanelUsername de gebruikersnaam is die u gebruikt om toegang te krijgen tot het control panel. De DatabaseName is de naam die u heeft gegeven aan de database […]

Wat is een domeinextensie?

Een domeinnaam extensie is het laatste stukje van een domeinnaam dat het land of de aard van de domeinnaam weergeeft. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten extensies, namelijk generiek en landelijk. Voorbeelden van landelijke extensies zijn: nl, .be, .fr en .de. Bij generieke extensies kunt u denken aan .com, .net, .org, .tel en .mobi. […]

Hoe veilig is server monitoring?

The Servermeister.com monitoring agent poses no threat to the security of your server. The Servermeister.com server monitoring agent uses only one-way HTTPS connection which is firewall friendly and you do not normally need to open up any new ports to the outside in your firewall. More over the communication happens over HTTPS and the data […]

Controleer TCP Port 80 (http / https) met telnet

HTTP Protocol Basics HTTP is a plaintext protocol. Thereby, simulating a browser and testing access through port 80 using the telnet command becomes simple. The following steps are necessary for this from a Linux command line: Execute telnet SERVERNAME 80. Thereby, telnet will connect to the server named SERVERNAME through port 80. If the establishment of the […]

Hosts file aanpassen

Het HOSTS-bestand aanpassen Er is slechts een simpele tekstverwerker zoals Kladblok (Start, Alle programma’s, Bureau-accessoires) nodig om websiteadressen aan het HOSTS-bestand toe te voegen. Maak wel eerst een back-up van het bestand C:WINDOWSSYSTEM32DRIVERSETCHOSTS (let op: de naam van het HOSTS-bestand heeft géén extensie) voordat er wijzigingen in worden aangebracht. Nadat het bestand naar een veilige […]

Wat wordt er door CloudFlare ‘gecached?’

Standaard wordt alleen het verkeer via uw ‘www’ subdomein gecached. Daarnaast zal het CDN standaard alleen bestanden cachen die geen problemen veroorzaken op uw website. Voor een volledig overzicht van de extensies verwijzen wij naar de supportpagina van CloudFlare Kan ik ook andere bestanden zoals .html cachen? Ja, log in op uw CloudFlare account en […]